Tọa đàm Gieo quẻ hỏi việc qua các tình huống thực tế

Một quẻ dịch được lập và luận giải như thế nào thông qua những tình huống thực tế

Nội dung chương trình

 1. Khi nào cần gieo quẻ hỏi việc
 2. Lập quẻ như thế nào?
 3. Trọng số luận quẻ để đưa ra quyết định
 4. Các tình huống thực tế
 5. Chia sẻ kinh nghiệm

Hình thức tọa đàm

Trực tuyến từ xa qua zoom

Thời gian tọa đàm

19:20 – 21:00 Chủ nhật (14/11/2021)

Hoàn toàn miễn phí

ĐĂNG KÝ THAM DỰ NGAY

  Tên của bạn:
  Số điện thoại:
  Ghi chú thêm nếu bạn sinh sống ở nước ngoài:

  Vài ví dụ thực tế quẻ dịch


  Chuyện nghề phong thủy: Em bể nợ rồi thầy ơi


  Chuyện nghề: Sinh hữu hạn tử bất kỳ


  Chuyện nghề: Bài học luận giải từ một quẻ đầu tư chứng khoán


  Quẻ dự báo Covid đã linh ứng


  Xem các ví dụ khác