Phép an sao theo Niên Nguyệt Nhật Thời

1. LƯU NIÊN PHI TINH

Thượng nguyên Giáp Tý khởi Nhất Bạch
Giáp Tý trung nguyên Tứ Lục vào
Thất Xích hạ nguyên an Giáp Tý
Nghịch lường thiên xích biết năm nao.
Nghĩa là:
Để tính được sao chủ quản của một năm cần khởi đầu từ sao của năm Giáp Tý: Trung nguyên thì Giáp Tý do sao Nhất Bạch chủ quản, trung nguyên do sao Tứ Lục và hạ nguyên là sao Thất Xích. Sau đó đếm ngược đường sao tới năm cần tính là được.

2. LƯU NGUYỆT PHI TINH

Tý Ngọ Mão Dậu giêng Bát Bạch
Thìn Tuất Sửu Mùi khởi Ngũ Hoàng
Dần Thân Tỵ Hợi giêng Nhị Hắc
Lưu nguyệt nghịch phi, an thuận cung
Nghĩa là:
Năm Tý Ngọ Mão Dậu thì tháng Giêng là sao Bát Bạch.
Năm Thìn Tuất Sửu Mùi thì tháng Giêng là sao Ngũ Hoàng
Năm Dần Thân Tỵ Hợi thì tháng Giêng là sao Nhị Hắc
Các tháng tiếp theo đếm lùi theo lường thiên xích.
Trong mỗi tháng, lấy sao chủ quản đưa vào trung cung, rồi phi thuận để an sao vào cửu tinh.

3. LƯU NHẬT PHI TINH

Đông Chí Nhất Bạch, Vũ Thủy Xích
Cốc Vũ Tứ Lục, Hạ Chí Cửu
Xử Thử Tam Bích, Sương Giáng Lục
Nửa đầu dương thịnh sao bay thuận
Nửa cuối âm cường nghịch tiến sao
Khởi ngày Giáp Tý đếm nương theo.
Nghĩa là:
Muốn an cửu tinh của một ngày cần phải biết sao nào vào trung cung. Sao đó được tính theo tiết khí, nửa đầu năm đếm thuận, nửa cuối đếm nghịch: Từ Đông Chí về sau thì Nhất Bạch nhập cung ngày Giáp Tý, đếm thuận đến ngày cần tính. Tương tự, từ Vũ Thủy thì Thất Xích nhập cung Giáp Tý, đếm thuận. Từ Cốc Vũ thì Tứ Lục nhập cung Giáp Tý, đếm thuận. Từ Hạ Chí thì Cửu Tử nhập cung Giáp Tý, đếm nghịch. Từ Xử Thủ thì Tam Bích nhập cung Giáp Tý, đếm nghịch. Từ Sương Giáng thì Lục Bạch nhập cung Giáp Tý, đếm nghịch. Sau khi cho sao chủ quản nhập cung thì an thuận để định vị cửu tinh trong bàn.

4. LƯU THỜI PHI TINH

Tý Ngọ Mão Dậu sau Đông Chí
Nhất Bạch nhập Tý thuận phi tinh
Hạ Chí nhập cung từ Cửu Tử
Tiếp giờ an vị nghịch phi tinh
Thìn Tuất Sửu Mùi sau Đông Chí
Tứ lục vào cung thuận đếm thời
Lục Bạch phi tinh cùng đếm ngược
Kể từ Hạ Chí tới đông thôi
Dần Thân Tỵ Hợi sau Đông Chí
Thất Xích vào cung thuận một ngày
Hạ Chí đầu ngày an Tam Bích
Phi tinh đếm ngược sẽ ra ngay
Nghĩa là:

Để tính phi tinh của giờ trong ngày cần chia theo tiết khí và chi ngày. Từ Đông Chí đến trước Hạ Chí thì khí dương nên tính thuận. Từ Hạ Chí đến trước Đông Chí thì khí âm nên tính nghịch. Từ Đông Chí: ngày Tý Ngọ Mão Dậu sao Nhất Bạch nhập trung cung giờ Tý, ngày Thìn Tuất Sửu Mùi sao Tứ Lục nhập cung giờ Tý, ngày Dần Thân Tỵ Hợi sao Thất Xích nhập cung giờ tý, các sao khác an tinh bàn thuận, các giờ tiếp theo bay thuận. Từ Hạ Chí: ngày Tý Ngọ Mão Dậu sao Cửu tử nhập trung cung giờ Tý, ngày Thìn Tuất Sửu Mùi sao Lục Bạch nhập cung giờ Tý, ngày Dần Thân Tỵ Hợi sao Tam Bích nhập cung giờ tý, các sao khác an tinh bàn thuận, các giờ tiếp theo bay nghịch.
5. Ngoài ra còn có phép an sao theo khắc. Cứ 15 phút lại có một bàn sao chuyển động. Từ đó kết hợp với 4 bàn sao niên nguyệt nhật thời mà tính ra họa phúc. Người xưa không có phương tiện tân tiến như bây giờ nhưng có thể biết được mối quan hệ siêu khổng lồ và siêu vi diệu của vũ trụ. Hoặc đó là người trời, hoặc đó là những kiệt xuất loài người mà 5 ngàn năm nay chưa ai qua được những vị đó.

Chuyên gia Phong thủy Nguyễn Hoàng là một trong những thầy dạy phong thủy tốt nhất Việt Nam, được biết đến như một Giảng sư đặc biệt, có khả năng biến những thuật ngữ phức tạp của cổ thư thành những khái niệm đơn giản trong đời sống. Chính vì vậy, chương trình “Phổ cập phong thủy vì cộng đồng” do Thầy khởi xướng đã được đón nhận rộng rãi thông qua các bài giảng online, các buổi tọa đàm trực tiếp và trên internet. Thầy là người tiên phong và có nhiều khóa học online nhất Việt Nam trên các nền tảng đào tạo trực tuyến về phong thủy. Vì vậy hàng vạn người học phong thủy, dịch lý, bát tự được thầy hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, ai chưa biết gì cũng có thể học được, đã trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị ý nghĩa.

Đăng ký kênh Youtube Phong Thủy Nguyễn Hoàng Để theo dõi các video mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *