Phong thủy Bát Trạch là gì? Học cách xem Bát Trạch và ứng dụng thực tế

Tự học Phong thủy Bát Trạch là một trong những nhập môn phong thủy khá phổ biến hiện nay. Trường phái này thông dụng, dễ học nhưng lại hay sai. Phong thủy Nguyễn Hoàng sẽ lần lượt trình bày các nội dung về khái niệm, ứng dụng và cách xem Phong thủy Bát Trạch chi tiết nhất có thể để bạn đọc tiện bề khảo cứu.

phong thủy bát trạch
Phong thủy bát trạch là gì?

1. Phong thủy Bát Trạch là gì?

Học Phong thủy Bát Trạch trước hết cần nắm sơ bộ nghĩa của chữ “Bát Trạch” có nghĩa là gì?

“Bát” nghĩa là “tám”. “Trạch” nghĩa là nhà, là đất và các thành phần liên quan. Bát cung, bát quái, bát mệnh, bát biến đều chỉ tám mối quan hệ giữa nhà với người thông qua tám đại lượng là Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn và Sinh khí, Diên niên, Thiên y, Phục vị, Họa hại, Lục sát,

Sơ đồ Bát Trạch Phong thủy.
Sơ đồ Bát Trạch Phong thủy.
Sao Phục vị Ý nghĩa
Tham lang Sinh khí Phúc lộc song toàn
Cự môn Thiên y Tài lộc, công danh
Lộc tồn Họa hại Thị phi, đau ốm
Văn khúc Lục sát Bế tắc, bất ổn
Liêm trinh Ngũ quỷ Hoạn nạn, tai ương
Vũ khúc Diên niên Khỏe mạnh, tình cảm
Phá quân Tuyệt mệnh Ly biệt, chết chóc
Tả phù

Hữu bật

Phục vị Bình thường, ổn định

Bát trạch Phong thủy chủ trương lấy Dương trạch Tam yếu là “Chủ – Táo – Môn” làm đối tượng chính. Chủ là giường ngủ chủ nhà, Táo là bếp nấu, Môn là cửa chính. Dựa theo ngũ hành bát quái, ba nhân tố này tương sinh cho nhau thì tốt “cửa sinh chủ, chủ sinh bếp, bếp sinh cửa”. Từ mối quan hệ này mà đưa ra được các cách cục hưng bại khác nhau tùy theo từng mệnh quái của gia chủ. Gần đây có tác phẩm Bát Trạch Minh Cảnh Vận Số của Thiệu Vĩ Hoa cũng có nhiều tiếng vang nhưng lý luận cũng khá mơ hồ, đánh đố người được.

Sách Bát Trạch Minh Cảnh Vận Số của Thiệu Vĩ Hoa
Sách Bát Trạch Minh Cảnh Vận Số của Thiệu Vĩ Hoa

Người học Phong thủy Bát Trạch có thể tìm đọc cuốn Bát Trạch Minh Kính của Dương Quân Tùng để bổ cứu cho cuốn của Thiệu Vĩ Hoa. Sách của tiền bối này có phần chi tiết hơn, không chỉ phân ra thành tám cung mà nhỏ tới hai mươi bốn phân độ. Từ việc chọn hướng nhà, bố trí cổng cửa, giường nằm, bếp nấu đều được viết khá chi tiết.

Sách Bát Trạch Minh Kính của Dương Quân Tùng
Sách Bát Trạch Minh Kính của Dương Quân Tùng

Dưới đây là một số thuật ngữ nội dung mà người mới bắt đầu học Phong thủy Bát Trạch cần trang bị:

 • Bát quái, mệnh quái, trạch quái
 • Bát biến bát môn phục vị
 • Đông tứ và tây tứ
 • Khái niệm về môn – táo – chủ
 • Vòng phúc đức
 • Vòng tràng sinh
 • Lai lộ, thủy đáo, thủy lai
 • Đồ hình thái ất du cung
 • Du niên ca và bình giải…

2. Các Cung trong Phong thủy Bát Trạch

Người mới học Phong thủy Bát Trạch cần phải hiểu và thuộc ý nghĩa của bát cung. Tám cung hay tám phương được lấy từ bát quái, mỗi quái đại diện cho những hệ ngữ nghĩa khác nhau, bát cung là: Càn, Đoài, Ly, Chấn, Tốn, Khảm, Cấn, Khôn. Dưới đây là một vài tàng tầng nghĩa của bát quái.

List of bows in Bat Trach Feng Shui
Danh sách các Cung trong Phong thủy Bát Trạch

Về mặt phương vị và ngũ hành

Cung Phương Ngũ hành
Càn Tây Bắc Kim
Đoài Tây Kim
Ly Nam Hỏa
Chấn Đông Mộc
Tốn Đông Nam Mộc
Khảm Bắc Thủy
Cấn Đông Bắc Thổ
Khôn Tây Bắc Thổ

Về mặt con người và tính cách

Cung Người Tính cách
Càn Cha, ông Mạnh mẽ
Đoài Út nữ Mềm yếu
Ly Thứ nữ Thông minh
Chấn Trưởng nam Nóng giận
Tốn Trưởng nữ Dùng dằng
Khảm Thứ nam Nham hiểm
Cấn Trung nam Thận trọng
Khôn Mẹ, bà Bao dung

Về mặt tự nhiên và địa lý

Cung Hình tượng Biểu tượng
Càn Trời Kinh thành
Đoài Đầm Quán ăn
Ly Lửa Công sở
Chấn Sấm Rừng núi
Tốn Gió Thảo nguyên
Khảm Nước Sông nước
Cấn Núi Nhà ngục
Khôn Đất Ruộng đất

3. Hướng dẫn xem Phong thủy Bát Trạch theo cung mệnh cơ bản

3.1. Cách tính Trạch Quái trong Bát Trạch

Muốn học Phong thủy Bát Trạch cần phải nắm chắc trạch quái và mệnh quái. Trạch quái là quái của nhà tính theo tọa (lưng nhà), không tính theo hướng nhà.

Tọa hướng Trạch quái
Tọa bắc hướng nam Khảm trạch
Tọa nam hướng bắc Ly trạch
Tọa đông hướng tây Chấn trạch
Tọa tây hướng đông Đoài trạch
Tọa đông bắc hướng tây nam Cấn trạch
Tọa tây nam hướng đông bắc Khôn trạch
Tọa đông nam hướng tây bắc Tốn trạch
Tọa tây bắc hướng đông nam Càn trạch

3.2. Cách tính Mệnh Quái trong Bát Trạch

Mệnh quái là quái của người, tính theo năm sinh âm lịch và giới tính. Cách làm như sau:

Bước thực hiện Ví dụ
Lấy năm sinh âm lịch 1982
Cộng bốn chữ số lại 1+9+8+2=20
Lấy tổng chia 9 20:9
Tìm số dư Dư 2
Tìm mệnh quái theo bảng 2 là mệnh Ly

Bảng mệnh quái theo giới tính và số dư sau khi chia cho 9

Số dư Nam Nữ
0 Khôn Tốn
1 Khảm Cấn
2 Ly Càn
3 Cấn Đoài
4 Đoài Cấn
5 Càn Ly
6 Khôn Khảm
7 Tốn Khôn
8 Chấn Chấn

3.3. Luận đoán cát hung khi phối hợp giữa người và nhà

Khi học Phong thủy Bát Trạch cần phải phân biệt rõ sự phối hợp giữa trạch quái và trạch mệnh, tức là mối quan hệ giữa nhà và người hay nói cách khác là sao và cung. Có 8 biến được sinh ra khi phối hợp là: Sinh khí, diên niên, thiên y, phục vị, lục sát, họa hại, ngũ quỷ, tuyệt mạng.

Người mệnh Đoài phối với Nhà:

Trạch nhà Được Hàm ý
Đoài trạch Phục vị Tiểu cát
Càn trạch Sinh khí Thượng cát
Khảm trạch Họa hại Tiểu hung
Cấn trạch Diên niên Trung cát
Chấn trạch Tuyệt mạng Đại hung
Tốn trạch Lục sát Tiểu hung
Ly trạch Ngũ quỷ Thứ hung
Khôn trạch Thiên y Thứ cát

Người mệnh Khôn phối với Nhà:

Trạch nhà Được Hàm ý
Khôn trạch Phục vị Tiểu cát
Đoài trạch Thiên y Thứ cát
Càn trạch Diên niên Trung cát
Khảm trạch Tuyệt mạng Đại hung
Cấn trạch Sinh khí Thượng cát
Chấn trạch Họa hại Tiểu hung
Tốn trạch Ngũ quỷ Thứ hung
Ly trạch Lục sát Tiểu hung

Người mệnh Ly phối với Nhà:

Trạch nhà Được Hàm ý
Ly trạch Phục vị Tiểu cát
Khôn trạch Lục sát Tiểu hung
Đoài trạch Ngũ quỷ Thứ hung
Càn trạch Tuyệt mạng Đại hung
Khảm trạch Diên niên Thứ cát
Cấn trạch Họa hại Tiểu hung
Chấn trạch Sinh khí Thượng cát
Tốn trạch Thiên y Trung cát

Người mệnh Tốn phối với Nhà:

Trạch nhà Được Hàm ý
Tốn trạch Phục vị Tiểu cát
Ly trạch Thiên y Trung cát
Khôn trạch Ngũ quỷ Thứ hung
Đoài trạch Lục sát Tiểu hung
Càn trạch Họa hại Tiểu hung
Khảm trạch Sinh khí Thượng cát
Cấn trạch Tuyệt mạng Đại hung
Chấn trạch Diên niên Thứ cát

Người mệnh Chấn phối với Nhà:

Trạch nhà Được Hàm ý
Chấn trạch Phục vị Tiểu cát
Tốn trạch Diên niên Trung cát
Ly trạch Sinh khí Thượng cát
Khôn trạch Họa hại Tiểu hung
Đoài trạch Tuyệt mạng Đại hung
Càn trạch Ngũ quỷ Thứ hung
Khảm trạch Thiên y Trung cát
Cấn trạch Lục sát Tiểu hung

Người mệnh Cấn phối với Nhà:

Trạch nhà Được Hàm ý
Cấn trạch Phục vị Tiểu cát
Chấn trạch Lục sát Tiểu hung
Tốn trạch Tuyệt mạng Đại hung
Ly trạch Họa hại Tiểu hung
Khôn trạch Sinh khí Thượng cát
Đoài trạch Diên niên Thứ cát
Càn trạch Thiên y Trung cát
Khảm trạch Ngũ quỷ Thứ hung

Người mệnh Khảm phối với Nhà:

Trạch nhà Được Hàm ý
Khảm trạch Phục vị Tiểu cát
Cấn trạch Ngũ quỷ Thứ hung
Chấn trạch Thiên y Trung cát
Tốn trạch Sinh khí Thượng cát
Ly trạch Diên niên Thứ cát
Khôn trạch Tuyệt mạng Đại hung
Đoài trạch Họa hại Tiểu hung
Càn trạch Lục sát Tiểu hung

Người mệnh Càn phối với Nhà:

Trạch nhà Được Hàm ý
Càn trạch Phục vị Tiểu cát
Khảm trạch Lục sát Tiểu hung
Cấn trạch Thiên y Trung cát
Chấn trạch Ngũ quỷ Thứ hung
Tốn trạch Họa hại Tiểu hung
Ly trạch Tuyệt mạng Đại hung
Khôn trạch Diên niên Thứ cát
Đoài trạch Sinh khí Thượng cát

Ngoài việc phối hợp giữa người với nhà, người học Phong thủy Bát Trạch còn cần phải đo đạc tính toán để nghiên cứu mối quan hệ giữa mệnh chủ với cổng chính, cửa cái, phòng ngủ và bếp nấu. Cách làm giống như phối mệnh quái với trạch quái.

4. Hướng dẫn các bước xem Phong thủy nhà theo Bát Trạch căn bản

Bước 1: Tính mệnh quái của chủ nhà theo hướng dẫn tại mục 3.2 ở trên.

Bước 2: Cần đo xem nhà tọa hướng thế nào để xác định trạch quái. Tọa nhà sẽ nằm ở phía ngược lại so với hướng nhà. Trạch quái lấy theo tọa nhà như hướng dẫn tại mục 3.1 ở trên.

Guide to viewing feng shui bowls
Đo tọa hướng ngôi nhà theo Bát Trạch trong Phong thủy

>> Bạn đọc có thể tham khảo cách xem hướng nhà và tọa nhà do chính thầy Nguyễn Hoàng hướng dẫn qua video sau:

Bước 3: Từ tâm nhà kẻ đường ra đến tâm cửa/ tâm cổng/tâm bếp nấu xem cửa chính, cổng chín, bếp nấu nằm ở phương nào so với tâm nhà, chính là một trong các hướng:

Từ tâm nhà kéo

ra tâm cửa, bếp

Thì cửa, bếp

Nằm ở cung

Được hướng bắc Khảm
Được hướng đông Chấn
Được hướng nam Ly
Được hướng tây Đoài
Được đông nam Tốn
Được đông bắc Cấn
Được tây nam Khôn
Được tây bắc Càn

Bước 4: Lấy mệnh quái so với trạch quái, cổng quái, bếp quái sẽ biết tốt hay xấu.

Ví dụ:

Bước 1: Nam chủ nhà Nhâm Tuất 1982, tính được mệnh Ly.

Bước 2: Nhà người này tọa Đông hướng Tây ta được nhà Chấn trạch

Bước 3: Đo các hạng mục khác

 • Từ tâm nhà chiếu ra tâm cổng được hướng Tây Bắc, ta nói cổng Càn
 • Từ tâm nhà chiếu ra tâm cửa chính được hướng Tây, ta nói cổng Đoài
 • Từ tâm nhà chiếu vào tâm bếp nấu được hướng Nam, ta nói bếp tọa Ly
 • Từ vị trí của bếp chiếu theo hướng nhìn của miệng lò được hướng Bắc, ta nói bếp hướng Khảm
 • Từ tâm nhà chiếu vào tâm giường ngủ được hướng Đông Nam, ta nói ngủ Tốn.

Bước 4: Lấy mệnh quái của chủ nhà so với tọa nhà và hạng mục ta được như sau:

Hạng mục Kết quả Dự đoán
Nhà Chấn Sinh khí Tốt
Cổng càn Tuyệt mạng Xấu
Cửa Đoài Ngũ quỷ Xấu
Bếp nhìn Khảm Diên niên Tốt
Bếp tọa Ly Phục vị Xấu
Ngủ Tốn Thiên y Tốt

5. Ứng dụng của Phong thủy Bát Trạch

5.1. Xác định hướng tốt

Phong thủy Bát Trạch chia bát quái thành hai nhóm: Nhóm đông tứ gồm Khảm, Ly, Chấn, Tốn. Nhóm tây tứ gồm Càn, Đoài, Cấn, Khôn. Người học Phong thủy Bát Trạch sẽ thấy rằng người đông tứ mệnh nên ở nhà đông tứ tứ trạch và nhà tây tứ trạch nên dùng cho người tây tứ mệnh.

Đồng thời, các hạng mục quan trọng của nhà như cổng, cửa, bếp, ngủ cũng được khuyến nghị bố trí ở phương đồng tứ với mệnh quái của chủ nhà. Có điều việc xác định này còn có nhiều sai lầm, chúng tôi sẽ nói ở phần cuối bài viết này.

Ba Trach feng shui application
Ứng dụng Phong thủy Bát Trạch đúng sẽ đạt được hiệu quả cực diệu

5.2. Hóa giải điềm xấu

Trong lý luận của Phong thủy Bát Trạch có đặt trọng tâm vào tam yếu là “Chủ – Táo – Môn”. Nếu hướng nhà, cửa nhà không được tốt với gia chủ thì có thể dùng phòng ngủ, phòng thờ để hóa giải. Tuy nhiên, đối với người mới học Phong thủy Bát Trạch thì sử dụng hướng bếp (Táo môn) để chuyển họa thành phúc cũng là một cách hay, đơn giản mà hữu hiệu, căn cứ vào khẩu quyết:

“Sinh khí giáng ngũ quỷ

Thiên y chế tuyệt mạng

Diên niên yểm lục sát

Phục vị hóa họa hại”

Tức là:

 • Nếu hướng nhà, cửa cái so với mệnh quái của người mà phạm ngũ quỷ thì có thể xoay miệng bếp (hướng bếp) về phía sinh khí để hóa giải.
 • Nếu hướng nhà, cửa cái so với mệnh quái của người mà phạm tuyệt mạng thì có thể xoay miệng bếp về phía thiên y để hóa giải.
 • Nếu hướng nhà, cửa cái so với mệnh quái của người mà phạm lục sát thì có thể xoay miệng bếp (hướng bếp) về phía diên niên để hóa giải.
 • Nếu hướng nhà, cửa cái so với mệnh quái của người mà phạm họa hại thì có thể xoay miệng bếp về phía phục vị để hóa giải.

6. Những nhầm lẫn tai hại khi tự học Phong thủy Bát Trạch

mistakes in feng shui bowls
Học sai có thể dẫn tới làm sai và gây ra nhiều hậu quả xấu mà không hay biết

Phong thủy Bát Trạch vốn có nhiều tiểu phái. Khi nghiên cứu các sách vở của tiểu phái này bạn đọc sẽ thấy bị lẫn lộn một số thứ. Ngay như chỉ cần đọc cuốn Bát Trạch Minh Cảnh vận số của Thiệu Vĩ Hoa và cuốn Bát Trạch Minh Kính của Dương Quân Tùng thì sẽ thấy nhiều điều mâu thuẫn. Trong đó nổi trội lên bốn vấn đề sau đây mà nếu hiểu sai sẽ chuốc lấy tai họa:

 • Để xác định đông tứ trạch hay tây tứ trạch cần căn cứ vào tọa nhà hay hướng nhà?
 • Để xác định chỗ ngủ cần căn cứ vào vị trí giường ngủ hay hướng giường ngủ?
 • Để xác định bếp nấu cần căn cứ vào hướng bếp hay vị trí đặt bếp?
 • Để xác định cửa cổng cần căn cứ vào hướng của nó hay vị trí của nó so với tâm nhà?

Thực tế Phong thủy Bát Trạch có nhiều điều phiến diện, ít nhất là từ hai giác độ sau:

 • Chỉ lấy năm sinh của gia chủ thì mới là đơn trụ, trong khi tứ trụ của một người mới phản ánh đầy đủ. Cùng một năm sinh nhưng phước phần của người này khác người kia nằm ở chỗ tháng, ngày giờ sinh đã không được tính đến. Nhưng tại sao Phong thủy Bát Trạch lại phổ biến đến như vậy? Đó là do yếu tố lịch sử, suốt cả ngàn năm qua, chỉ số ít gia đình nhớ được chính xác năm tháng ngày giờ sinh. Đa số người dân không có đồng hồ nên chỉ nhớ được năm sinh của con là tốt lắm rồi. Đó chính là mảnh đất màu mỡ để bát trạch phổ cập.
 • Năm sinh của gia chủ là bất biến, hướng nhà cũng không đổi. Lấy hai cái bất biến với nhau để kết luận phúc họa vĩnh hằng là không có tính biện chứng vì vũ trụ vần xoay thế thời luôn đổi. Đem cái cố định chọi với cái biến đổi mà kết luận là bất biến thì e rằng không ổn. Huống chi sức mạnh của vũ trụ là vô biên còn căn nhà với con người chỉ như hạt cát, bỏ qua sự tác động của yếu tố vô biên đến sự tồn vong của yếu tố hữu hạn là chưa chính xác.

Vì vậy, người học phong thủy bát trạch cần phải có cái nhìn thấu đáo, bổ sung thêm nhiều kiến thức của môn phái khác như mệnh lý, Huyền Không Phi Tinh thì mới có thể sử dụng.

Có thể hữu ích với bạn: Lớp học phong thủy nhà đất từ Chuyên gia phong thủy Nguyễn Hoàngv

Lớp học Phong thủy Bát Trạch tại Phong Thủy Nguyễn Hoàng
Lớp học Phong thủy Bát Trạch tại Phong Thủy Nguyễn Hoàng.

Để học được Phong thủy Bát Trạch chính thống, bạn đọc cần chọn đúng thầy, đúng môi trường để có thể phát triển. Phong thủy Nguyễn Hoàng với sự dẫn dắt của thầy Nguyễn Hoàng đã tạo dựng được thương hiệu trong 15 năm qua. Nếu có nhu cầu đăng ký học Phong thủy Bát Trạch, bạn có thể liên hệ theo số 097.133.00.09 hoặc điền form thông tin bên dưới để được chúng tôi tư vấn trực tiếp.

Chuyên gia Phong thủy Nguyễn Hoàng là một trong những thầy dạy phong thủy tốt nhất Việt Nam, được biết đến như một Giảng sư đặc biệt, có khả năng biến những thuật ngữ phức tạp của cổ thư thành những khái niệm đơn giản trong đời sống. Chính vì vậy, chương trình “Phổ cập phong thủy vì cộng đồng” do Thầy khởi xướng đã được đón nhận rộng rãi thông qua các bài giảng online, các buổi tọa đàm trực tiếp và trên internet. Thầy là người tiên phong và có nhiều khóa học online nhất Việt Nam trên các nền tảng đào tạo trực tuyến về phong thủy. Vì vậy hàng vạn người học phong thủy, dịch lý, bát tự được thầy hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, ai chưa biết gì cũng có thể học được, đã trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị ý nghĩa.

Đăng ký kênh Youtube Phong Thủy Nguyễn Hoàng Để theo dõi các video mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *