Thủy pháp (bài 2): Càn Khôn Quốc Bảo – Thủy Pháp Tam Nguyên và những khái niệm cơ bản

Thủy pháp phần 1 bạn đọc tại đây

Càn Khôn Quốc Bảo là một trong Tứ Đại Thủy Pháp của địa lý. Thủy pháp có nhiều trường phái nhưng nổi trội là bốn phái, gồm: Tam Hợp Thủy Pháp, Tam Nguyên Thủy Pháp, Phụ Tinh Thủy Pháp và Tự Nhiên Thủy Pháp. Trong đó, Tam Nguyên Thủy Pháp có nhiều tên gọi khác nhau như: Càn Khôn Quốc Bảo, Tam Nguyên Long Môn Bát Cục, Tiên Hậu Thiên Thủy Pháp, Long Môn Bát Pháp, Long Môn bát Quyết…
Càn Khôn Quốc Bảo xuất hiện từ đời nhà Đường, ban đầu được xây dựng theo mục đích chính trị của nhà vua để tìm huyệt đế vương, chấn hưng triều tộc và ngăn ngừa phản loạn. Tuy nhiên sau đó hai người đứng đầu Phong Thủy Hoàng Gia là Khâu Đình Hàn và Dương Quân Tùng nhân cơ hội giặc Hoàng Sào nổi lên mà bỏ trốn, mang theo nhiều mật pháp quan trọng.

Lý luận của Càn Khôn Quốc Bảo là căn cứ vào sự tương phối giữa Tiên Thiên Bát Quái với Hậu Thiên Bát Quái, giữa thủy khứ và thủy lai mà luận cát hung, tìm huyệt định trạch. Khi thực hành Càn Khôn Quốc Bảo cần phải dựa vào cả tọa và hướng để an bài thập nhị long môn, tức là 12 cung thủy pháp, gồm: tiên thiên vị, hậu thiên vị, thiên kiếp vị, địa hình vị, án kiếp vị, tân vị, khách vị, phụ quái vị, khố trì vị, thủy khẩu vị, biến cục vị và diệu sát vị.

Tiên Thiên Bát Quái: tương truyền do Phục Hy tạo ra, ông là một trong Thượng Cổ Tam Hoàng, nhìn vào Hà Đồ (bản đồ lưng rùa trên sông) và Lạc Thư (sách ở trên trời) mà vẽ thành bốn cặp đối nhau, phản ánh hình tượng của vạn vật lúc mới khởi tạo: Càn ở phía Nam, Đoài ở Đông Nam, Ly ở phía Đông, Chấn ở Đông Bắc, Tốn ở Tây Nam, Khảm ở phía Tây, Cấn ở Tây Bắc, Khôn ở phía Bắc.

Hậu Thiên Bát Quái: tương truyền do Văn Vương làm ra, ông là Tây Vương Hầu cuối triều nhà Thương, sau khi nghiên cứu Tiên thiên bát quái của Phục Hy, đã tìm được con đường chuyển xoay của bốn mùa, lý giải sự vận hành của trời đất: Càn ở Tây Bắc, Đoàn ở phía Tây, Ly ở phía Nam, Chấn ở phía Đông, Tốn ở Đông Nam, Khảm ở phía Bắc, Cấn ở Đông Bắc, Khôn ở Tây Nam.

Cái lõi của Tam Nguyên Thủy Pháp“Tiên thiên Thuỷ hoà Hậu thiên Thuỷ lai quá đường tắc cát, khứ tắc hung”, nghĩa là tại cung Tiên Thiên và Hậu Thiên nếu được dòng nước chảy tới thì nhân đinh hưng vượng, tài lộc dồi dào, nếu ở đó mà có dòng nước chảy đi thì neo đơn ly tán, khuynh gia bại sản. Trong ứng dụng thực tế, thủy pháp của Càn Khôn Quốc Bảo có thể dùng cho cả âm trạch và dương trạch nhưng cần phải dụng thêm những trường phái khác để tránh sai lầm. Dưới đây là thập nhị long môn khái lược:

Tiên thiên vị: quản nhân đinh, thủy lai nhân vượng, thủy khứ nhân hao.

Tiên thiên lai Thuỷ vượng nhân đinh. Vinh hoa phú quý trị thiên kim. Như nhược lưu phá Tiên thiên vị. Nhân đinh bại tuyệt hựu yếu bần.

Hậu thiên vị: quản tài phú, thủy lai tài hoạnh, thủy khứ tài suy.

Hậu thiên lai Thuỷ chủ vượng tài. Tài nguyên mậu thịnh cổn cổn lai. Như nhược lưu phá Hậu thiên vị. Thê bệnh phá tài hựu sinh tai.

Thiên kiếp vị: thủy lai hung sát, thủy khứ kiết tường.

Thiên kiếp chi Thuỷ thị hung thuỷ, nghi xuất bất nghi lai. Như lai thuỷ, chủ kỳ trạch chi nhân dễ hoạn lao bệnh, thổ huyết chi tật, hựu chủ dễ xuất điên cuồng chi nhân, thậm tắc tổn đinh tuyệt tự.

Địa hình vị: là ác thủy, phàm là lai khứ thê tài lưỡng không.

Địa hình chi Thuỷ tắc nghi lai bất nghi xuất, lai thuỷ tắc cát, xuất thuỷ tắc hung. Phạm chi, chủ phá tài sinh tai, nữ nhân dễ sinh bệnh, dược thạch bất đình, dược oản nan ly.

Tân vị và Khách vị: khách ứng nữ nhân, họ ngoại, dịch khách, âm phần.

Tân vị, Khách vị chi Thuỷ nghi khứ bất nghi lai
Lai tắc lợi nữ khẩu nhi bất lợi nam đinh, chủ tự gia nam đinh bại tuyệt.

Chủ ngoại tính tử tôn phát vượng, như thị chiêu chuế thượng môn đích nữ tế, phản nhi hội đại vượng nhân đinh.

Án kiếp vị: thủy khứ chức như tỏa, thủy lại tổn nhân đinh.

Kỳ phương chi thuỷ bất nghi trực lai, thuỷ nhược trực lai, danh viết “tiễn xạ minh đường”.
Chủ tổn tiểu khẩu, tuyệt hậu tự. Bất nghi trực khứ, trực khứ với trực lai chi thuỷ đồng dạng vi hung. Nhược năng đình súc, tắc vy tối giai chi thuỷ.

Phụ quái vị: quý nhân thủy nên tới không nên đi là khí linh phụ trợ.

Phụ vị chi thuỷ nghi lai bất nghi khứ, lai Thuỷ chủ vượng nhân đinh. Nhược huyệt tiền hữu thâm trì nhi tụ thuỷ, tắc chủ đại phú đại quý dã.

Khố trì vị: là nơi đăng thanh cận huyệt, tiền của ít nhiều đều luận ở đây.

Khố trì, tức tài khố, tác dụng luận tài phú. Khố trì tối nghi trừng thanh cận huyệt, cận huyệt tắc phát tốc, viễn huyệt tắc phát chậm.

Thủy khẩu vị: là nơi xuất thủy phép tắc mà bàn cát luận hung.

Chính khiếu vị hựu xưng chi vi xuất thuỷ khẩu, nhi thả linh nghiệm độ cực cao. Trọng yếu tinh tâm thôi trắc, bất năng hữu ty hào đích sai thác.

Biến cục vị: là dùng khi tọa hướng xuất kiêm.

Diệu sát vị: là nơi hiểm hung không thể nào thủy lai thủy khứ, lộ tiệm, vật cận, thất giác.

Tối kỵ đích thị tại cai phương vị khai môn, phóng thuỷ dĩ cập lộ đích nhập khẩu, hoàn hữu tựu thị cai phương bất năng hữu ốc giác, đại thạch, yên song, điện cán hoặc cao đại đích thụ mộc đẳng. Nhược hữu thượng thuật đích sự hạng, chủ thổ huyết, lao bệnh đẳng tật. Hựu chủ hữu quan ty khẩu thiệt, mạn tính bệnh, hoàn chủ dịch đả giá đẩu ẩu, bị huỷ báng, trúng thương, tinh thần phân liệt, thống khổ, tiêu lự bất an, gia đình phong ba, nhi nữ thương vong đẳng tai hoạ.

(còn nữa)

Phần 1: Thủy pháp và những khái niệm cơ bản

Phong thủy Nguyễn Hoàng

  Nhận toàn bộ các bài viết mời anh chị nhập email nhận tin tại:

  Bài viết được đọc nhiều


  Chính thức khai giảng lớp phong thủy tháng 11

  Chuyện nghề phong thủy: Sinh hữu hạn tử bất kỳ

  “Họa trung hữu phúc” covid đè ai đỡ ai? Người sinh ngày nào dễ bị mắc covid?

  Radio Phong thủy và Đời sống số 7

  Chuyên gia Phong thủy Nguyễn Hoàng là một trong những thầy dạy phong thủy tốt nhất Việt Nam, được biết đến như một Giảng sư đặc biệt, có khả năng biến những thuật ngữ phức tạp của cổ thư thành những khái niệm đơn giản trong đời sống. Chính vì vậy, chương trình “Phổ cập phong thủy vì cộng đồng” do Thầy khởi xướng đã được đón nhận rộng rãi thông qua các bài giảng online, các buổi tọa đàm trực tiếp và trên internet. Thầy là người tiên phong và có nhiều khóa học online nhất Việt Nam trên các nền tảng đào tạo trực tuyến về phong thủy. Vì vậy hàng vạn người học phong thủy, dịch lý, bát tự được thầy hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, ai chưa biết gì cũng có thể học được, đã trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị ý nghĩa.

  Đăng ký kênh Youtube Phong Thủy Nguyễn Hoàng Để theo dõi các video mới nhất

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *