Luận giải lá số tử vi đẩu số cung Quan lộc về công danh sự nghiệp

Luận giải lá số tử vi cung Quan Lộc hé lộ nhiều thông tin quý báu về sự nghiệp của đời người. Bạn không chỉ đọc vị được tương lai của chính mình mà còn thấu hiểu được bản chất của đối tác, cấp trên hay kẻ dưới quyền, từ đó mà có những bước đi cho phù hợp với thiên mệnh. Nếu không nắm bắt được mà cứ tin vào sự thông tuệ của bản thân thì bạn có thể gặp sai lầm, thậm chí mắc họa không thể nào sửa chữa. Bài viết này Phong thủy Nguyễn Hoàng sẽ giúp bạn khái quát ba nội dung: Cung quan lộc cho biết điều gì, những ảnh hưởng của sao tốt và những tác hại của sao hung tới hành trình quan lộ.

luận giải lá số tử vi cung quan lộc
Luận giải lá số tử vi cung quan lộc.

1. Cung Quan Lộc cho người xem biết được điều gì?

Luận giải lá số tử vi cung Quan Lộc thực ra là một trong tám cung liên quan đến quý cách, đó là: cung Quan, cung Phúc, cung mệnh, cung Thân, cung Di, cung Tài, cung Phu Thê, cung Nô Bộc. Tuy vậy, cung Quan đóng vai trò chủ chốt, có ý nghĩa trực tiếp nhất.

Trong cung này, có trình bày chi tiết về:

 • Cách làm quan: văn hay võ, chức cao hay thấp
 • Ứng kỳ quan: nhanh hay chậm, muộn hay sớm
 • Đặc tính quan: thực hay hư, suy hay nhược
 • Thành tựu quan: uy tín, năng lực, tính cách, đắc thời
 • Tương trợ quan: cấp trên, cấp dưới, quần chúng
 • Bổng lộc quan: tiền bạc, gia tài, giàu nghèo
 • Biến cố quan: thăng giáng, luân chuyển, rủi ro nghề nghiệp
Thân cư quan lộc
Cung Quan lộc cho người xem biết được điều gì?

Khi luận giải lá số tử vi chuyên sâu cung quan lộc bạn cần phải lưu ý rằng không phải lúc nào cung Quan cũng thể hiện hết tất cả các điều đó nên cần phối hợp với các cung khác để bổ trợ thông tin. Đồng thời không phải quan lúc nào cũng ứng với triều cương chính trị mà có thể ứng với thương trường, lúc này bạn nên hiểu là quan lộ trên con đường kinh tế tư nhân.

2. Ảnh hưởng những sao cứu giải tại cung Quan lộc

Bản chất của sự cứu giải là sự tác động giữa các chính tinh với nhau, giữa chính tinh và phụ tinh, giữa cung này với cung khác. Các chính tinh mà đắc cách thì quan vận hanh thông nhưng chính tinh mà thất cách thì cần phụ tinh tương trợ. Vì thế mối quan hệ giữa chính và phụ rất khăng khít, làm điểm tựa cho nhau để vận hành số phận.
Khi bình giải lá số tử vi cung quan lộc bạn cần nhận biết và phân loại chính tinh và phụ tinh vào những nhóm ảnh hưởng, từ đó bạn mới có thể xét đoán được.

 • Chính tinh có ý nghĩa quan lộc trực tiếp gồm: Tử vi, Thiên tướng, Thất sát, Thiên phủ.
 • Chính tinh có ý nghĩa quan lộc gián tiếp gồm: Vũ khúc, Tham lang, Phá quân, Thái âm, Thiên đồng, Thiên lương, Cự môn,

Thiên cơ.

 • Phụ tinh có ý nghĩa chỉ quyền uy, chức phận gồm: Hóa quyền, Quốc ấn, Long – Phượng – Hổ – Cát, Thanh long – Long đức ở Thìn, Phong cáo, Thai phụ, Đường phù, Tiền cái, Hậu mã, Quan đới, Bạch hổ, Tấu thư, Bạch hổ – Phi liêm ở Dần, tướng quân.
 • Phụ tinh có ý nghĩa tài năng tổng quát gồm: Thiên mã, Lộc tồn, Thiên khôi, Thiên việt, Bạch hổ – Tang môn đắc địa ở Dần, Thiên khốc – Thiên hư đắc địa Tý Ngọ.
 • Phụ tinh có ý nghĩa thời thế, hoàn cảnh gồm: An quang, Thiên quý, Thanh long, Lưu hà, Tràng sinh, Đế vượng, Thiên mã, Phi liêm, Bạch hổ, Đào hoa, Hồng loan.
 • Phụ tinh có ý nghĩa quý nhân trợ giúp gồm: Tả phù, Hữu bật, Thiên quan, Thiên phúc, Tướng quân, Phá quân, Phục binh, Thiên mã, Tràng sinh, Đế vượng, Binh, Hình, Tướng, n quang, Thiên quý.
 • Phụ tinh có ý nghĩa tài lộc trong quan trường gồm: Hóa lộc, Lộc tồn, Thiên trù, Thiên mã, Tràng sinh, Thiên Mã Hóa Lộc, Thiên Mã Lộc Tồn.

Ý nghĩa chi tiết của từng sao nói trên trong việc luận giải lá số tử vi cung quan lộc cần phải được thấu triệt tường minh để tránh sai sót. Đó là một nội dung tương đối dài dòng mà trong phạm vi bài viết này chúng tôi không thể nói hết được, đơn cử một vài sao dưới đây:

Quốc ấn là ấn vua ban, sao này thể hiện về sắc phong, ban thưởng. Ý nghĩa của Ấn tương tự như Quyền nhưng Quyền mạnh hơn Ấn. Nếu Ấn đi chung với Binh, Hình, Tướng thì võ nghiệp rất vinh hiển, có quân, có quyền, có uy. Ấn còn có nghĩa là huy chương, giấy khen, công nhận, nếu ở vị trí cung đêm thì đôi khi ứng vào sự truy tặng (sau khi chết). Dù sao có n trên cung Quan hoặc Thân thì lợi cho sự nghiệp.

Thiên lương là cách quan văn, nếu đắc địa thì dễ làm mưu sĩ, cố vấn chuyên môn, tham mưu đường lối, chính sách, chiến lược. Nếu Thiên lương đóng ở Thìn, Mão, Tuất thì là người hiếu học, chịu khó tìm tòi, có khả năng thiết kế những chiến lược lớn, nhưng nếu đóng ở Sửu, Mùi thì quan cách tầm thường, nếu hãm địa thì chức nhỏ, bôn ba, tính tình phóng đãng.

3. Ảnh hưởng những sao tác họa tại cung Quan lộc

Bàn về tác họa của các sao khi luận giải lá số tử vi cung quan lộc là nói đến đặc tính sát, hung trong quan cách. Về cơ bản phụ tinh tốt có thể coi là cát tinh giúp thăng quan tiến chức, còn sát tinh thì cản trở đường quan lộ.

Thực tế cũng không hẳn vậy, không phải lúc nào hung sát tinh cũng bất lợi cho quan trường, muốn đánh giá lợi hại của hung sát tinh bạn cần phải phân biệt thêm:

 • Văn cách hay võ cách của lá số
 • Hung sát tinh đắc địa hay hãm địa
 • Hoàn cảnh môi trường làm việc của mệnh chủ

Nếu văn tinh quần tụ đông đảo thì văn cách trội yếu. Nếu võ tinh quần tụ với nhau thì võ cách nổi bật. Hai trường hợp này gọi là thuần cách, quan trường dễ đạt, công danh hiển quý.

Nếu văn tinh và võ tinh cùng tụ tập với nhau thì gọi là phối cách. Phối cách kém hơn thuần cách, nhiều trường hợp còn được coi là phá cách hay tạp cách.

Hung sát tinh được xếp vào loại võ cách, gồm: Địa không, Địa kiếp, Kinh dương, Đà la, Hỏa tinh, Linh tinh, Kiếp sát, Thiên không, Phục binh, Hóa kỵ, Thiên hình. Việc luận giải lá số tử vi cung quan lộc cần phải nghiên cứu đặc điểm của các loại sao này khi đắc địa và hãm địa.
Địa không – Địa kiếp nếu đắc địa thì lợi cho công danh nhưng sự nghiệp cũng thăng trầm, chỉ tốt cho võ nghiệp. Nếu hai sao này hãm địa thì bạn chẳng những vất vả gian truân mà còn bất đắc chí, dễ gặp hung sự hiểm nghèo, có hại đến tính mệnh, hoặc thương tật nặng nề, hoặc có họa về binh lửa. Công danh sự nghiệp dễ lâm vào cảnh lụn bại, tài sản mất mát, ít nhất cũng một lần trong đời.

Kinh dương – Đà la khi được đắc địa thì cương nghị, quả cảm, khí phách cơ mưu, có khả năng chế phục đối phương. Nếu hai sao này thất hãm thì bướng bỉnh, ngoan cố, ngỗ ngược, gian trá. Kết cục của trường hợp này là sự gian nan, cơ cực, đè nén, vô dụng, nặng thì có thể tàn phế chân tay hay phải bất đắc kỳ tử.

Hỏa tinh – Linh tinh khi đắc địa thì công danh hiển đạt, chí khí, uy cường, binh nghiệp thuận lợi. Nếu hai sao này bị hãm địa thì quan lộ khó khăn, tiến thân trầy trật, phải bôn ba xuôi ngược, dễ gặp tai ương.

Kiếp sát ở cung Quan thì nhiều kẻ thù và dễ gặp họa, đi với các sao hung khác thì có thể thành biến loạn, bất lương, cướp của giết người. Người có sao này ở cung Quan thường cứng rắn, cực đoan, thậm chí hung đồ, tàn nhẫn. Đây là một sao cần chú ý trong quá trình luận giải lá số tử vi cung quan lộc.
Thiên không ở cung Quan thì sự nghiệp bị cản trở, rất khó thăng tiến. Người này dễ bị bất mãn, lên xuống thất thường, sinh lòng đố kỵ, ghét ganh, đâm thọt, hiềm khích, phá hoại công sở.

Phục binh ở cung Quan ám chỉ sự đố kỵ, hãm hại, tiểu nhân, là phần tử phá hoại, kéo bè kết cánh trong tổ chức.

Hóa kỵ ở cung Quan thì dễ sinh lòng hơn thua với người khác, thích dùng miệng lưỡi gièm pha, chỉ trích xuyên tạc, thị phi, khẩu thiệt, nông nổi, tham lợi.
Thiên hình ở cung Quan thường là người nóng tính, khắt khe, cương nghị, làm việc theo nguyên tắc, có tinh thần liêm chính nhưng nếu bị hãm địa thì dễ bị điều tra, tố cáo, ngục tù.

Tìm hiểu thêm:

Ngoài ra, khi luận giải lá số tử vi cung quan lộc cũng cần phải chú trọng đến Tuần, Triệt ở cung quan vì thông thường Tuần, Triệt đóng vai trò sao phá.
Phong thủy Nguyễn Hoàng tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực phong thủy với hàng trăm dự án công trình thành công. Tại đây chúng tôi tư vấn cho bạn những cách luận giải lá số tử vi cung quan lộc một cách chuẩn xác nhất giúp bạn đọc vị bản thân và người khác.
Gọi ngay cho Phong thủy Nguyễn Hoàng qua số 097.133.0009 để được chúng tôi tư vấn chi tiết.

Chuyên gia Phong thủy Nguyễn Hoàng là một trong những thầy dạy phong thủy tốt nhất Việt Nam, được biết đến như một Giảng sư đặc biệt, có khả năng biến những thuật ngữ phức tạp của cổ thư thành những khái niệm đơn giản trong đời sống. Chính vì vậy, chương trình “Phổ cập phong thủy vì cộng đồng” do Thầy khởi xướng đã được đón nhận rộng rãi thông qua các bài giảng online, các buổi tọa đàm trực tiếp và trên internet. Thầy là người tiên phong và có nhiều khóa học online nhất Việt Nam trên các nền tảng đào tạo trực tuyến về phong thủy. Vì vậy hàng vạn người học phong thủy, dịch lý, bát tự được thầy hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, ai chưa biết gì cũng có thể học được, đã trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị ý nghĩa.

Đăng ký kênh Youtube Phong Thủy Nguyễn Hoàng Để theo dõi các video mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *