Hướng dẫn cách lập gieo quẻ kinh dịch theo thời gian chuẩn xác nhất

Gieo quẻ dịch theo thời gian là một trong các cách gieo quẻ kinh dịch cơ bản thường dùng nhất trong mai hoa dịch số và kết quả cho ra chính xác cao. Sau đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách gieo quẻ dịch theo thời gian nhé!

gieo quẻ kinh dịch theo thời gian
Cách gieo quẻ kinh dịch theo thời gian

1. Những trường hợp nào dùng thời gian để gieo quẻ?

Gieo quẻ theo thời gian dùng trong các trường hợp như: Lập quẻ dịch theo ngày tháng năm sinh, xem quẻ hỏi việc qua giờ động tâm, dùng ngày tháng để xem sự kiện lịch sử…

Cách thông dụng khi xem gieo quẻ dịch nhất hiện nay chính là dùng giờ động tâm. Giờ động tâm tức là thời gian lúc tâm trí chúng ta luôn nghĩ về một sự việc, một câu hỏi nào đó liên tục.

Thời gian của giờ động tâm gồm: Giờ, ngày, tháng, năm sau đó được quy đổi theo giờ âm lịch để tính ra quẻ. Để biết giờ động tâm có chính xác hay không thì người giải quẻ cần có kinh nghiệm. Nếu trong quẻ có đề cập đến câu hỏi của bạn thì quẻ đã ứng theo giờ động tâm.

2. Cách quy đổi thời gian sang số để tính quẻ dịch

Cách gieo quẻ kinh dịch theo thời gian phải có năm tháng ngày giờ là thông tin đầu vào để lập quẻ. Muốn lập quẻ, cần phải quy đổi từ lịch dương sang lịch âm và quy đổi từ can chi thành con số

Năm cần phải quy đổi từ địa chi về con số theo quy tắc – Số của 12 con giáp, nếu năm con nào thì dùng số đó.

 • Tý = 1
 • Sửu = 2
 • Dần = 3
 • Mão = 4
 • Thìn = 5
 • Tỵ = 6
 • Ngọ = 7
 • Mùi = 8
 • Thân = 9
 • Dậu = 10
 • Tuất = 11
 • Hợi = 12

Giờ thì cần quy đổi 24 giờ sang 12 giờ theo 12 con giáp:

 • Giờ Tý: 23h – 1h = 1
 • Giờ Sửu: 1h – 3h = 2
 • Giờ Dần: 3h – 5h = 3
 • Giờ Mão: 5h – 7h = 4
 • Giờ Thìn: 7h – 9h = 5
 • Giờ Tỵ: 9h – 11h = 6
 • Giờ Ngọ: 11h – 13h = 7
 • Giờ Mùi: 13h – 15h = 8
 • Giờ Thân: 15h – 17h = 9
 • Giờ Dậu: 17h – 19h = 10
 • Giờ Tuất: 19h – 21h = 11
 • Giờ Hợi: 21h – 23h = 12

Tháng và ngày chỉ cần chuyển sang âm lịch. Được số nào thì tính số đó

Ví dụ: Hỏi quẻ lúc 12h trưa ngày 13/12/2021, quy đổi ra sẽ được: giờ Ngọ ngày 10/11 năm Tân Sửu, viết tứ trụ như sau:

 • Trụ năm Tân Sửu (2)
 • Trụ tháng Canh Tý (11)
 • Trụ ngày Ất Mùi (10)
 • Trụ giờ Nhâm Ngọ (7)

3. Hướng dẫn gieo quẻ kinh dịch theo thời gian (giờ động tâm)

Lập quẻ dịch theo năm tháng ngày giờ theo các bước sau:

Bước 1: Ghi ra thời gian động tâm theo âm lịch

Ví dụ: 12h trưa ngày 13 tháng 12 năm 2021

Bước 2: Quy đổi năm và giờ động tâm sang 12 con giáp để lấy số 

Ví dụ: 12h trưa tức là giờ Ngọ thuộc số 7. Năm 2021 là năm Tân Sửu, con trâu là số 2. Ngày 13 thì lấy số 13. Tháng 12 thì lấy số 12

Bước 3: Tính quẻ kinh dịch theo thời gian

Một quẻ kinh dịch được ghép từ 2 quẻ bát quái, quẻ trên gọi là thượng quái, quẻ dưới gọi là hạ quái. Vì vậy cần biết hình và số tiên thiên của 8 quẻ bát quái trước theo hình bên dưới.

quẻ bát quái kinh dịch
Hệ thống 8 quẻ bát quái kinh dịch

Cách tính như sau:

 • Quẻ thượng = Số ngày + số tháng + số năm chia 8 lấy số dư, Số dư thuộc số tiên thiên nào trong 8 quẻ thì ghi lại quẻ đó. Ta được số của quẻ thượng

Số dư 0 là quẻ Khôn, dư 1 là Càn, dư 2 là Đoài, dư 3 là Ly, dư 4 là Chấn, dư 5 là Tốn, dư 6 là Khảm, dư 7 là Cấn.

 • Quẻ hạ = Số giờ + số ngày + số tháng + số năm chia 8, tìm số dư, tương tự như quẻ thượng.

Số dư 1 là Càn, dư 2 là Đoài, dư 3 là Ly, dư 4 là Chấn, dư 5 là Tốn, dư 6 là Khảm, dư 7 là Cấn, dư 8 là Khôn

Ví dụ: 12h (giờ Ngọ số 7) ngày 13/12/2021

 • Quẻ Thượng = (13 + 12 + 2)/8 dư 3 số 3 là quẻ Ly (Hỏa)
 • Quẻ Hạ = (7 + 13 + 12 + 2)/8 dư 2, số 2 là quẻ Đoài (Trạch)

Bước 4: Tính hào động

Hào đồng = (Số giờ + số ngày + số tháng + số năm)/6 lấy số dư, tìm số dư để biết hào động.

Hào động được tính từ thấp đến cao, thấp nhất là hào 1 và cao nhất là hào 6. Một quẻ kép kinh dịch gồm 6 hào tức là 3 hào của quẻ thượng và 3 hào của quẻ hạ. Một vạch đứt hoặc liền là một hào.

Dư 1 thì hào động tại hào 1, dư 2 thì hào động tại hào 2, dư 3 thì động tại 3, dư 4 thì động tại 4, dư 5 thì động tại 5, chia hết thì động tại 6.

Ví dụ: Hào động = (7 + 13 + 12 + 2)/6 dư 4 nên hào động là hào thứ 4 từ dưới lên.

Bước 5: Tìm trùng quái gốc

Trùng quái gốc luôn là quẻ bát thuần. Muốn tìm trùng quái gốc thì phải từ quẻ chủ mà biến từng hào, từ hào 1 đến hào 5, hết hào 5 mà chưa ra lại quay về hào 4, hết hào 4 chưa ra thì biến đồng loại ba hào ở quẻ hạ chắc chắn sẽ ra, nếu đến bước này mà chưa ra là đã biến sai ở các bước trước. Cứ biến lần lượt như vậy cho đến khi nào tìm được trùng quái gốc thì thôi.

Bước 6: Tìm hào thế hào ứng

Khi biến để tìm trùng quái gốc, dừng lại ở hào nào thì đó là hào thế. Cách hào thế 3 hào là hào ứng.

Hào thế 1 2 3 4 5 6
Hào ứng 4 5 6 1 2 3

Bước 7: Tìm quẻ hỗ và ghi quẻ biến

Khi luận gieo quẻ kinh dịch hội thì tam quẻ chủ – hỗ – biến cũng cho ra được những dự đoán chung cuộc. Theo quẻ Mai Hoa bạn cần có 3 quẻ, quẻ đầu là quẻ gốc, quẻ 2 là quẻ hỗ và quẻ cuối là quẻ biến.

Quẻ chủ cho biết sự việc hiện tại, quẻ hỗ cho biết diễn biến tiếp theo, quẻ biến giúp tổng hợp kết quả cuối cùng.

Người gieo quẻ mai hoa dịch số đã có trình độ cao thì thể không dùng đến tam quẻ này vẫn có thể luận được theo nhiều cách khác nhưng nếu sử dụng thêm thì càng tăng chính xác.

Quẻ gốc: Quẻ gốc chính là quẻ lập ban đầu theo các bước nói trên

Quẻ hỗ: Được tạo từ quẻ thượng lập từ ba hào 3, 4, 5 của quẻ gốc và quẻ hạ lập từ ba hào 2, 3, 4 của quẻ gốc.

Quẻ biến: Tức là hào động được biến đổi. Nếu là hào vạch đứt âm (-) biến thành vạch liền dương (+), vạch liền dương (+) biến thành vạch đứt âm (-).

Hào nào tĩnh thì để nguyên đưa sang.

Ví dụ: Quẻ chủ trên Càn dưới Cấn, động hào 1, thì quẻ hỗ là trên Càn dưới Tốn, quẻ biến là trên Càn dưới Ly.

4. Cách đọc tên luận giải quẻ kinh dịch theo thời gian

 • Bước 1: Xem trùng quái gốc vượng hay suy, vượng thì tốt, suy thì xấu
 • Bước 2: Xem thể và dụng, thể khắc dụng hoặc hòa hoặc dụng sinh thể thì tốt, ngược lại thì xấu.
 • Bước 3: Xem hào thế hào ứng, tương sinh hợp hòa thì tốt, ứng khắc thế thì xấu.
 • Bước 4: Xem dụng thần, nguyên thần, kỵ thần, phi thần, phục thần, cừu thần vượng suy thế nào.
 • Bước 5: Dựa trên sự tương tác của các hào, dụng thể, thế ứng mà định ra kết quả, dựa vào sự vận động của nhật nguyệt điểm được thời gian.

Việc luận quẻ mai hoa theo thời gian cần phải bạn cần nhớ 64 quẻ kinh dịch. Tuy nhiên, có tips để tra quẻ không cần phải nhớ, bạn chỉ cần đọc tên quẻ thượng rồi đến quẻ hạ theo tên đã được giải nghĩa, sau đó tra cứu google là tìm được. Nhưng, để luận giải chính xác quẻ thì bạn phải cần có kiến thức bài bản mới có thể giải được, những bước trên đây chỉ nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn tổng quan mà thôi.

Tham khảo: Lớp học kinh dịch của thầy Nguyễn Hoàng giúp bạn có những kiến thức bài bản giải luận chính xác

5. Bảng tra cứu 64 quẻ kinh dịch

Dưới đây là bảng tra cứu 64 quẻ kinh dịch anh/chị có thể tham khảo. Tuy nhiên, nếu cảm thấy có bất kỳ nghi ngờ nào về việc gieo quẻ, anh chị có thể hỏi ý của chuyên gia phong thủy. Thầy phong thủy Nguyễn Hoàng luôn sẵn sàng tiếp nhận những thắc mắc từ phía cộng đồng.

Stt Tên quẻ Lời quẻ
1 Càn Vi Thiên Kiện dã. Chính yếu. Cứng mạnh, khô, lớn, khỏe mạnh, đức không nghỉ. Nguyên Khang Hanh Lợi Trinh chi tượng: tượng vạn vật có khởi đầu, lớn lên, toại chí, hóa thành.
2 Thiên Phong Cấu Ngộ dã. Tương ngộ. Gặp gỡ, cấu kết, liên kết, kết hợp, móc nối, mềm gặp cứng. Phong vân bất trắc chi tượng: gặp gỡ thình lình, ít khi.
3 Thiên Sơn Độn Thoái dã. Ẩn trá. Lui, ẩn khuất, tránh đời, lừa dối, trá hình, có ý trốn tránh, trốn cái mặt thấy cái lưng. Báo ẩn nam sơn chi tượng: tượng con báo ẩn ở núi nam.
4 Thiên Địa Bĩ Tắc dã. Gián cách. Bế tắc, không thông, không tương cảm nhau, xui xẻo, dèm pha, chê bai lẫn nhau, mạnh ai nấy theo ý riêng. Thượng hạ tiếm loạn chi tượng: trên dưới lôi thôi.
5 Phong Địa Quán Quan dã. Quan sát. Xem xét, trông coi, cảnh tượng xem thấy, thanh tra, lướt qua, sơ qua, sơn phết, quét nhà. Vân bình tụ tán chi tượng: tượng bèo mây tan hợp.
6 Sơn Địa Bác Lạc dã. Tiêu điều. Đẽo gọt, lột cướp đi, không có lợi, rụng rớt, đến rồi lại đi, tản lạc, lạt lẽo nhau, xa lìa nhau, hoang vắng, buồn thảm. Lục thân băng thán chi tượng: tượng bà con thân thích xa lìa nhau.
7 Hỏa Địa Tấn Tiến dã. Hiển hiện. Đi hoặc tới, tiến tới gần, theo mực thường, lửa đã hiện trên đất, trưng bày. Long kiến trình tường chi tượng: tượng rồng hiện điềm lành.
8 Hỏa Thiên Đại Hữu Khoan dã. Cả có. Thong dong, dung dưỡng nhiều, độ lượng rộng, có đức dầy, chiếu sáng lớn. Kim ngọc mãn đường chi tượng: vàng bạc đầy nhà.
9 Đoài Vi Trạch Duyệt dã. Hiện đẹp. Đẹp đẽ, ưa thích, vui hiện trên mặt, không buồn chán, cười nói, khuyết mẻ. Hỉ dật mi tu chi tượng: tượng vui hiện trên mặt, khẩu khí.
10 Trạch Thủy Khốn Nguy dã. Nguy lo. Cùng quẫn, bị người làm ác, lo lắng, cùng khổ, mệt mỏi, nguy cấp, lo hiểm nạn. Thủ kỷ đãi thời chi tượng: tượng giữ mình đợi thời.
11 Trạch Địa Tụy Tụ dã. Trưng tập. Nhóm họp, biểu tình, dồn đống, quần tụ nhau lại, kéo đến, kéo thành bầy. Long vân tế hội chi tượng: tượng rồng mây giao hội.
12 Trạch Sơn Hàm Cảm dã. Thụ cảm. Cảm xúc, thọ nhận, cảm ứng, nghĩ đến, nghe thấy, xúc động. Nam nữ giao cảm chi tượng: tượng nam nữ có tình ý, tình yêu.
13 Thủy Sơn Kiển Nạn dã. Trở ngại. Cản ngăn, chặn lại, chậm chạp, què, khó khăn. Bất năng tiến giả chi tượng: không năng đi.
14 Địa Sơn Khiêm Thoái dã. Cáo thoái. Khiêm tốn, nhún nhường, khiêm từ, cáo thoái, từ giã, lui vào trong, giữ gìn, nhốt vào trong, đóng cửa. Thượng hạ mông lung chi tượng: tượng trên dưới hoang mang.
15 Lôi Sơn Tiểu Quá Quá dã. Bất túc. Thiểu lý, thiểu não, hèn mọn, nhỏ nhặt, bẩn thỉu, thiếu cường lực. Thượng hạ truân chuyên chi tượng: trên dưới gian nan, vất vả, buồn thảm.
16 Lôi Trạch Quy Muội Tai dã. Xôn xao. Tai nạn, rối ren, lôi thôi, nữ chi chung, gái lấy chồng. Ác quỷ vi sủng chi tượng: tượng ma quái làm rối.
17 Ly Vi Hỏa Lệ dã. Sáng chói. Sáng sủa, trống trải, trống trơn, tỏa ra, bám vào, phụ bám, phô trương ra ngoài. Môn hộ bất ninh chi tượng: tượng nhà cửa không yên.
18 Hỏa Sơn Lữ Khách dã. Thứ yếu. Đỗ nhờ, khách, ở đậu, tạm trú, kê vào, gá vào, ký ngụ bên ngoài, tính cách lang thang, ít người thân, không chính. Ỷ nhân tác giá chi tượng: nhờ người mai mối.
19 Hỏa Phong Đỉnh Định dã. Nung đúc. Đứng được, chậm đứng, trồng, nung nấu, rèn luyện, vững chắc, ước hẹn. Luyện dược thành đơn chi tượng: tượng luyện thuốc thành linh đan, có rèn luyện mới nên người.
20 Hỏa Thủy Vị Tế Thất dã. Thất cách. Thất bát, mất, thất bại, dở dang, chưa xong, nửa chừng. Ưu trung vọng hỷ chi tượng: tượng trong cái lo có cái mừng.
21 Sơn Thủy Mông Muội dã. Bất minh. Tối tăm, mờ ám, không minh bạch, che lấp, bao trùm, phủ chụp, ngu dại, ngờ nghệch. Thiên võng tứ trương chi tượng: tượng lưới trời giăng bốn mặt.
22 Phong Thủy Hoán Tán dã. Ly tán. Lan ra tràn lan, tán thất, trốn đi xa, lánh xa, thất nhân tâm, hao bớt. Thủy ngộ phong tắc hoán tán chi tượng: tượng nước gặp gió thì phải tan, phải chạy.
23 Thiên Thủy Tụng Luận dã. Bất hòa. Bàn cãi, kiện tụng, bàn tính, cãi vã, tranh luận, bàn luận. Đại tiểu bất hòa chi tượng: lớn nhỏ không hòa.
24 Thiên Hỏa Đồng Nhân Thân dã. Thân thiện. Trên dưới cùng lòng, cùng người ưa thích, cùng một bọn người. Hiệp lực đồng tâm chi tượng: tượng cùng người hiệp lực.
25 Chấn Vi Lôi Động dã. Động dụng. Rung động, sợ hãi do chấn động, phấn phát, nổ vang, phấn khởi, chấn kinh. Trùng trùng chấn kinh chi tượng: khắp cùng dấy động.
26 Lôi Địa Dự Duyệt dã. Thuận động. Dự bị, dự phòng, canh chừng, sớm, vui vầy. Thượng hạ duyệt dịch chi tượng: tượng trên dưới vui vẻ.
27 Lôi Thủy Giải Tán dã. Nơi nơi. Làm cho tan đi, như làm tan sự nguy hiểm, giải phóng, giải tán, loan truyền, tuyên truyền, phân phát, lưu thông, ban rải, ân xá. Lôi vũ tác giải chi tượng: tượng sấm động mưa bay.
28 Lôi Phong Hằng Cửu dã. Trường cửu. Lâu dài, chậm chạp, đạo lâu bền như vợ chồng, kéo dài câu chuyện, thâm giao, nghĩa cố tri, xưa, cũ.
29 Địa Phong Thăng Tiến dã. Tiến thủ. Thăng tiến, trực chỉ, tiến mau, bay lên, vọt tới trước, bay lên không trung, thăng chức, thăng hà. Phù giao trực thượng chi tượng: chà đạp để ngoi lên trên.
30 Thủy Phong Tỉnh Tịnh dã. Trầm lặng. Ở chỗ nào cứ ở yên chỗ đó, xuống sâu, vực thẳm có nước, dưới sâu, cái giếng. Càn Khôn sát phối chi tượng: Trời Đất phối hợp lại.
31 Trạch Phong Đại Quá Họa dã. Cả quá. Cả quá ắt tai họa, quá mực thường, quá nhiều, giàu cương nghị ở trong. Nộn thảo kinh sương chi tượng: tượng cỏ non bị sương tuyết.
32 Trạch Lôi Tùy Thuận dã. Di động. Cùng theo, mặc lòng, không có chí hướng, chỉ chiều theo, đại thể chủ việc di động, thuyên chuyển như chiếc xe. Phản phúc bất định chi tượng: loại không ở cố định bao giờ.
33 Tốn Vi Phong Thuận dã. Thuận nhập. Theo lên theo xuống, theo tới theo lui, có sự giấu diếm ở trong. Âm dương thăng giáng chi tượng: khí âm dương lên xuống giao hợp.
34 Phong Thiên Tiểu Súc Tắc dã. Dị đồng. Lúc bế tắc, không đồng ý nhau, cô quả, súc oán, chứa mọi oán giận, có ý trái lại, không hòa hợp, nhỏ nhen. Cầm sắt bất điệu chi tượng: tiếng đàn không hòa điệu.
35 Phong Hỏa Gia Nhân Đồng dã. Nảy nở. Người nhà, gia đinh, cùng gia đình, đồng chủng, đồng nghiệp, cùng xóm, sinh sôi, khai thác mở mang thêm. Khai hoa kết tử chi tượng: trổ bông sinh trái, nẩy mầm.
36 Phong Lôi Ích Ích dã. Tiến ích. Thêm được lợi, giúp dùm, tiếng dội xa, vượt lên, phóng mình tới. Hồng hộc xung tiêu chi tượng: chim hồng, chim hộc bay qua mây mù.
37 Thiên Lôi Vô Vọng Thiên tai dã. Xâm lấn. Tai vạ, lỗi bậy bạ, không lề lối, không quy củ, càn đại, chống đối, hứng chịu. Cương tự ngoại lai chi tượng: tượng kẻ mạnh từ ngoài đến.
38 Hỏa Lôi Phệ Hạp Khiết dã. Cấn hợp. Cẩu hợp, bấu víu, bấu quào, dày xéo, đay nghiến, phỏng vấn, hỏi han (học hỏi). Ủy mị bất chấn chi tượng: tượng yếu đuối không chạy được.
39 Sơn Lôi Di Dưỡng dã. Dung dưỡng. Chăm lo, tu bổ, thêm, ăn uống, bổ dưỡng, bồi dưỡng, ví như trời nuôi muôn vật, thánh nhân nuôi người. Phi long nhập uyên chi tượng: rồng vào vực nghỉ ngơi.
40 Sơn Phong Cổ Sự dã. Sự biến. Có sự không yên trong lòng, làm ngờ vực, khua, đánh, mua chuốc lấy cái hại, đánh trống, làm cho sợ sệt, sửa lại cái lỗi trước đã làm. Âm hại tương liên chi tượng: điều hại cùng có liên hệ.
41 Khảm Vi Thủy Hãm dã. Hãm hiểm. Hãm vào ở trong, xuyên sâu vào trong, đóng cửa lại, gập ghềnh, trắc trở, bắt buộc, kìm hãm, thắng. Khổ tận cam lai chi tượng: tượng hết khổ mới đến sướng.
42 Thủy Trạch Tiết Chỉ dã. Giảm chế. Ngăn ngừa, tiết độ, kiềm chế, giảm bớt, chừng mực, nhiều thì tràn. Trạch thượng hữu thủy chi tượng: trên đầm có nước.
43 Thủy Lôi Truân Nạn dã. Gian lao. Yếu đuối, chưa đủ sức, ngần ngại, do dự, vất vả, phải nhờ sự giúp đỡ. Tiền hung hậu kiết chi tượng: trước dữ sau lành.
44 Thủy Hỏa Ký Tế Hợp dã. Hiện hợp. Gặp nhau, cùng nhau, đã xong, việc xong, hiện thực, ích lợi nhỏ. Hanh tiểu giả chi tượng: việc nhỏ thì thành.
45 Trạch Hỏa Cách Cải dã. Cải biến. Bỏ lối cũ, cải cách, hoán cải, cách tuyệt, cánh chim thay lông. Thiên uyên huyền cách chi tượng: tượng vực trời xa thẳm.
46 Lôi Hỏa Phong Thịnh dã. Hòa mỹ. Thịnh đại, được mùa, nhiều người góp sức. Chí đồng đạo hợp chi tượng: tượng cùng đồng tâm hiệp lực.
47 Địa Hỏa Minh Di Thương dã. Hại đau. Thương tích, bệnh hoạn, buồn lo, đau lòng, ánh sáng bị tổn thương. Kinh cức mãn đồ chi tượng: gai góc đầy đường.
48 Địa Thủy Sư Chúng dã. Chúng trợ. Đông chúng, vừa làm thầy, vừa làm bạn, học hỏi lẫn nhau, nắm tay nhau qua truông, nâng đỡ. Sĩ chúng ủng tòng chi tượng: tượng quần chúng ủng hộ nhau.
49 Cấn Vi Sơn Chỉ dã. Ngưng nghỉ. Ngăn giữ, ở, thôi, dừng lại, đậy lại, gói ghém, ngăn cấm, vừa đúng chỗ. Thủ cựu đợi thời chi tượng: giữ mức cũ đợi thời.
50 Sơn Hỏa Bí Sức dã. Quang minh. Trang sức, sửa sang, trang điểm, thấu suốt, rõ ràng. Quang minh thông đạt chi tượng: quang minh, sáng sủa, thấu suốt.
51 Thiên Sơn Đại Súc Tụ dã. Tích tụ. Chứa tụ, súc tích, lắng tụ một chỗ, dự trữ, đựng, để dành. Đồng loại hoan hội chi tượng: đồng loại hội họp vui vẻ, cục bộ.
52 Sơn Trạch Tổn Thất dã. Tổn hại. Hao mất, thua thiệt, bớt kém, bớt phần dưới cho phần trên là tổn hại. Phòng nhân ám toán chi tượng: tượng đề phòng sự ngầm hại, hao tổn.
53 Hỏa Trạch Khuê Quai dã. Hỗ trợ. Trái lìa, lìa xa, hai bên lợi dụng lẫn nhau, cơ biến quai xảo, như cung tên. Hồ giả hổ oai chi tượng: con hồ (cáo) nhờ oai con hổ.
54 Thiên Trạch Lý Lễ dã. Lộ hành. Nghi lễ, có chừng mực, khuôn phép, dẫm lên, không cho đi sai, có ý chặn đường thái quá, hệ thống, pháp lý. Hổ lang đang đạo chi tượng: tượng hổ lang đón đường.
55 Phong Trạch Trung Phu Tín dã. Trung thật. Tín thật, không ngờ vực, có uy tín cho người tin tưởng, tín ngưỡng, ở trong. Nhu tại nội nhi đắc trung chi tượng: tượng âm ở bên trong mà được giữa.
56 Phong Sơn Tiệm Tiến dã. Tuần tự. Từ từ, thong thả đến, lần lần, bò tới, chậm chạp, nhai nhỏ nuốt vào. Phúc lộc đồng lâm chi tượng: phúc lộc cùng đến.
57 Khôn Vi Địa Thuận dã. Nhu thuận. Thuận tòng, mềm dẻo, theo đường mà được lợi, hòa theo lẽ, chịu lấy. Nguyên Hanh Lợi Trinh chi tượng.
58 Địa Lôi Phục Phản dã. Tái hồi. Lại có, trở về, bên ngoài, phản phục. Sơn ngoại thanh sơn chi tượng: tượng ngoài núi lại còn có núi nữa.
59 Địa Trạch Lâm Đại dã. Bao quản. Việc lớn, người lớn, cha nuôi, vú nuôi, giáo học, nhà sư, kẻ cả, dạy dân, nhà thầu. Quân tử dĩ giáo tư chi tượng: người quân tử dạy dân, che chở, bảo bọc cho dân vô bờ bến.
60 Địa Thiên Thái Thông dã. Điều hòa. Thông hiểu, am tường, hiểu biết, thông suốt, quen biết, quen thuộc. Thiên địa hòa xướng chi tượng: tượng trời đất giao hòa.
61 Lôi Thiên Đại Tráng Chí dã. Tự cường. Ý chí riêng, bụng nghĩ, hướng thượng, ý định, vượng sức, thịnh đại, trên cao, chót vót, lên trên, chí khí, có lập trường. Phượng tập đăng sơn chi tượng: tượng phượng đậu trên núi.
62 Trạch Thiên Quải Quyết dã. Dứt khoát. Dứt hết, biên cương, ranh giới, thành phần, thành khoảnh, quyết định, quyết nghị, cổ phần, thôi, khai lề lối. Ích chi cực tắc quyết chi tượng: lợi đã cùng ắt thôi.
63 Thủy Thiên Nhu Thuận dã. Tương hội. Chờ đợi vì hiểm đằng trước, thuận theo, quây quần, tụ hội, vui hội, cứu xét, chầu về. Quân tử hoan hội chi tượng: quân tử vui vẻ hội họp, ăn uống chờ thời.
64 Thủy Địa Tỷ Tư dã. Chọn lọc. Thân liền, gạn lọc, mật thiết, tư hữu riêng, trưởng đoàn, trưởng toán, chọn lựa. Khứ xàm nhiệm hiền chi tượng: bỏ nịnh dụng trung.

Qua bài viết này, Phong thủy Nguyễn Hoàng đã hướng dẫn cách gieo quẻ kinh dịch theo giời gian chi tiết. Nếu bạn không đủ kiên nhẫn học thì có thể dùng công cụ gieo quẻ mai hoa dịch số hỗ trợ gieo quẻ cũng khá chính xác.

Bên cạnh đó, nếu có bất kỳ thắc mắc hay nhu cầu học – tư vấn phong thủy, anh/chị có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được thầy Nguyễn Hoàng – chuyên gia phong thủy với 15 kinh nghiệm trong nghề tư vấn.

Chuyên gia Phong thủy Nguyễn Hoàng là một trong những thầy dạy phong thủy tốt nhất Việt Nam, được biết đến như một Giảng sư đặc biệt, có khả năng biến những thuật ngữ phức tạp của cổ thư thành những khái niệm đơn giản trong đời sống. Chính vì vậy, chương trình “Phổ cập phong thủy vì cộng đồng” do Thầy khởi xướng đã được đón nhận rộng rãi thông qua các bài giảng online, các buổi tọa đàm trực tiếp và trên internet. Thầy là người tiên phong và có nhiều khóa học online nhất Việt Nam trên các nền tảng đào tạo trực tuyến về phong thủy. Vì vậy hàng vạn người học phong thủy, dịch lý, bát tự được thầy hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, ai chưa biết gì cũng có thể học được, đã trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị ý nghĩa.

Đăng ký kênh Youtube Phong Thủy Nguyễn Hoàng Để theo dõi các video mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *