Vận 9 trong phong thủy huyền không phi tinh: sự thành bại của mỗi nhà giai đoạn 2024 – 2043

Cần phải nhắc lại, vận 9 trong phong thủy là một thuật ngữ được sinh ra từ trường phái huyền không phi tinh. Đây là bộ môn phong thủy có khả năng ứng dụng rộng rãi với độ chính xác cao, nhất là đối với thời đại ngày nay, khi mà đất chật người đông, việc sở hữu nhà cửa, đất đai đã trở nên khan hiếm và không có nhiều cho sự lựa chọn.

“Về đại để, mỗi căn nhà khi xây lên, đưa vào sử dụng sẽ có một “giấy khai sinh” bao gồm năm tháng ngày giờ ra đời và số đo tọa hướng. Từ đây, một “lá số nhà ở” sẽ được hình thành dựa vào quy luật vận hành của chòm sao Bắc Đẩu. Dưới quy luật tương chiếu tuần hoàn, “lá số căn nhà” sẽ được an sao và tính toán thời kỳ cát hung, suy vượng trong một giai đoạn 20 năm hay theo từng năm, từng tháng, thậm chí từng ngày, từng giờ giống như người ta vẫn thường luận giải lá số vận hạn của con người vậy. Mỗi căn nhà sẽ có một “tinh bàn” tức là một “bàn sao” được sắp xếp theo nguyên tắc nhất định. Ví dụ:

Căn nhà xây trong vận 8, tức là từ 2004 – 2023, tọa Nam 180 độ, hướng Bắc 0 độ, thì lá số tinh bàn của nó như sau:

Nhưng nếu nhà này sang 2024 được sửa chữa với quy mô lớn hoặc được xây mới từ 2024 thì nó thuộc lá số tinh bàn vận 9 nên cách an sao cũng khác với vận 8, như hình dưới đây:

Vì lá số tại mỗi thời điểm xây dựng thuộc vận khác nhau nên vận 9 trong phong thủy của nó cũng không thể tương đồng.

Mỗi lá số như vậy gồm có hệ thống sao vận, sao sơn và sao hướng. Trong tinh bàn này, ở mỗi cung có đầy đủ sự hiện hiện của cả ba sao, mỗi sao được ký hiệu bằng một chữ số:

Số 1: Sao Nhất Bạch Tham Lang

Số 2: Sao Nhị Hắc Cự Môn

Số 3: Sao Tam Bích Cửu Tử

Số 4: Sao Tứ Lục Văn Khúc

Số 5: Sao Ngũ Hoàng Liêm Trinh

Số 6: Sao Lục Bạch Vũ Khúc

Số 7: Sao Thất Xích Phá Quân

Số 8: Sao Bát Bạch Tả Phù

Số 9: Sao Cửu Tử Hữu Bật

Khi luận giải, người ta lấy sơn bàn và hướng bàn làm chủ đạo. Trong đó, sơn bàn quản về nhân đinh, hướng bàn quản về tài lộc, vận 9 trong phong thủy cũng thế.

Nhân đinh: Là khái niệm chỉ về con người và những thứ nội thân như tính mạng, sức khỏe, trí tuệ, thần kinh, tình cảm…

Vượng nhân đinh: Là tình trạng đông lên về con người sự như tuyển dụng nhân sự, sinh con đẻ cái, nối dõi tông đường, thông minh, đoàn kết, mạnh khỏe, sống lâu.

Suy nhân đinh: Là tình trạng suy yếu về nhân sự, yểu thọ, ốm đau, thưa người, ly tán, mâu thuẫn, ít hoặc không có người nối dõi tông đường.

Tài lộc: Là khái niệm chỉ về những lợi ích ngoài thân như tài chính, của cải, đất đai, chức vụ, danh vọng…

Vượng tài lộc: Là trạng thái giàu lên của gia chủ như kinh doanh thuận lợi, thăng quan tiến chức, tiền bạc dồi dào.

Suy tài lộc: Là trạng thái nghèo đi của gia chủ như buôn bán khó khăn, tiền tài hao tán, công danh trầy trật.

Sao chủ quản: Là sao nắm quyền chi phối các sao khác trong vòng hai năm của một vận. Sao chủ quản quyết định tính vượng suy, hung cát và vị trí của các sao còn lại trong vận đó. Sao chủ quản vượng nhất trong các sao về sức mạnh. Vận 9 trong phong thủy lấy sao chủ Cửu Tử làm chủ quản, tức là sao số 9.

Sao đương lệnh: Là một tên gọi khác của sao chủ quản.

Sao sơn được ví như long thần trên núi. Vậy thì nơi sao sơn đến mà có sơn, tức là có nhà cao, đồi núi, rừng cây cổ thụ thì hợp với sở trường, được coi là coi là đắc cách. Nếu nơi nó đến mà lại có sông, biển, ao, hồ thì phải chống đối vẫy vùng, nghĩa là thất cách. Nếu sao sơn đang vượng mà đắc cách thì nhân đinh phát triển, đoàn kết, mạnh khỏe, tài ba. Nếu sao sơn đang vượng mà thất cách thì không thể phát huy được tính cát lành của nó, thậm chí tổn hại đến nhân sự. Nếu sao sơn đang suy mà đắc cách thì tính hung của nó càng mạnh, tàn phá nhân đinh, khiến cho ốm đau, ly tán, tổn thọ, hao người. Nếu sao sơn đang suy mà thất cách thì tính hung hiểm của nó được hóa giải đi nhiều, không còn đáng sợ.

Sao sơn Ngoại cảnh Đặc điểm
Vượng Có núi đồi, nhà cao Vượng nhân đinh
Vượng Không có núi đồi, nhà cao, chỉ có sông hồ, cửa ra vào Tổn nhân đinh
Vượng Bằng phẳng Bình thường
Suy Có núi đồi, nhà cao Tổn nhân đinh
Suy Không có núi đồi, nhà cao, chỉ có sông hồ, cửa ra vào Bình thường
Suy Bằng phẳng Bình thường

Dù là sao hướng hay sao sơn thì đối với vận 9 trong phong thủy, sao số 9 (Cửu Tử) được coi là vượng nhất, sao số 1 (Nhất bạch) được coi là vượng nhì, sao số 2 (Nhị Hắc) và số 8 (Bát Bạch) được coi là nửa hung nửa cát, các sao còn lại gồm số 3 (Tam Bích), số 4 (Tứ Lục), số 5 (Ngũ Hoàng), số 6 (Lục Bạch), số 7 (Thất Xích) điều được coi là sao suy.

Sao hướng được ví như long thần dưới biển. Vậy thì nơi sao hướng đến mà có sông, biển, ao, hồ, đường, cửa thì như cá gặp nước, coi là đắc cách. Nếu nơi nó đến chỉ gặp nhà cao, đồi núi thì thì rồng nước buộc phải thượng sơn, tốn sức, nên gọi là thất cách. Nếu sao hướng đang vượng mà đắc cách thì tài lộc dồi dào, công danh thuận lợi. Nếu sao hướng đang vượng mà thất cách thì như múa gậy trong bị, có tài mà cậy chi tài, sẽ hao tán tiền bạc. Nếu sao hướng đang suy mà đắc cách thì như lang sói về đúng địa bàn, sẽ tàn phá tiền tài, danh vọng. Nếu sao hướng đang suy mà thất cách thì sự nguy hại của nó cũng không còn đáng lo.

Sao hướng Ngoại cảnh Đặc điểm
Vượng Có sông hồ, cổng cửa Vượng tài lộc
Vượng Không có sông hồ, cổng cửa, chỉ có núi đồi, nhà cao Tổn tài lộc
Vượng Bằng phẳng Bình thường
Suy Có sông hồ, cổng cửa Tổn tài lộc
Suy Không có sông hồ, cổng cửa, chỉ có núi đồi, nhà cao Bình thường
Suy Bằng phẳng Bình thường

Vận 9 trong phong thủy gia trạch cũng như các vận khác, đều phải phân thành các cung. Huyền không chia công trình thành chín khu vực, bao gồm không gian chính giữa và tám cung xung quanh, mỗi cung lại chia nhỏ thành 03 sơn hướng, mỗi sơn 15 độ, trong mỗi sơn đó lại chia thành 05 phân kim, tổng cộng một vòng tròn được chia thành 120 khẩu độ, mỗi khẩu 3 độ. Trong từng cung như vậy, được cai quản bởi một tổ hợp sao trong suốt 20 năm. Tổ hợp sao này tùy theo lịch pháp lại có lúc thịnh lúc suy, khi hung khi cát. Dựa theo tính chất cát hung mà có tác động tốt xấu đến công trình, làm cho gia nhân cũng theo đó mà ảnh hưởng.

 

Căn cứ vào thời gian xây dựng/hoàn thiện, cộng với số đo tọa – hướng mà phong thủy gia có thể lâp được “lá số” của công trình nhà cửa/mộ phần. Lá số này bao gồm một tổ hợp phức tạp gồm có vận bàn, sơn bàn và hướng bàn. Thực chất đó là việc an sao vào cửu cung để phân tích lực chiếu của cửu tinh bắc đẩu. Dựa theo ngũ hành sinh khắc, quỹ đạo vận hành, chu kỳ lặp lại của các ngôi sao mà có thể đoán định được cát hung trong từng giai đoạn.

Nếu như được vượng sơn đắc vị thì có thể hoạnh phát nhân đinh, sinh thêm con cháu nối dõi tông đường, gia nhân ngày càng đúc, mạnh khỏe, thông minh, công thành danh toại. Bằng không, sơn tinh thất vị, nhẹ thì sức khỏe giảm sút, đau ốm ai ương, gia nhân ly tán; nặng thì thân bại danh liệt, khuyết tật, đần độn, thậm chí hao tổn nhân mạng, tuyệt tử tuyệt tôn.

Nếu như được hướng tinh đắc lệnh thì có thể phát tài phát lộc, phú quý vinh hoa, làm ăn như diều gặp gió. Nếu chẳng may tài tinh thất vị thì gia sản có thể nhanh chóng tiêu tan, gia cảnh bần hàn, chưa biết khi nào mới được mở mày mở mặt.

Cũng một ngôi mộ/căn nhà trong giai đoạn này được cát tinh tương trợ thì phúc lộc song toàn, nhưng sang thời kỳ khác bị hung tinh xung chiếu thì dễ thất suy vong bại. Suy rồi lại vượng, vượng rồi lại suy là do các tổ hợp sao di chuyển liên tục trong quỹ đạo của nó. Cho nên, người xưa cũng nói “không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời”.

Sau khi lập được tinh bàn cho căn nhà/ngôi mộ, lại phải đối chiếu với hình sông thế núi, để tính toán xem cát tinh có thể phát huy được bao lâu, hung tinh có cách nào để kìm hãm. Từ đó mà phân chia bố cục nội khu cho phù hợp, chỗ nào cần thủy, chỗ nào cần sơn, chỉ cần sai một tí ti cũng có thể gây ra tai họa, nhất quyết không thể không cẩn thận chi tiết.

Huyền không phi tinh nói chung và vận 9 trong phong thủy nói riêng, số đo tọa hướng là quan trọng nhất. Tọa hướng không thể chung chung mà phải chính xác đến từng độ. Tọa hướng phải gắn liền với thời điểm thi công. Tọa hướng và năm hoàn thành quyết định đến trạch vận. Hướng sai một độ thì cả công trình coi như vô ích. Hướng đúng có thể giúp cho căn nhà thịnh vượng được nhiều năm, thậm chí trăm năm phú quý. Chỉ có hướng đúng mới quyết định đến sự hung cát của ngoại cảnh xung quanh. Đồi núi, sông hồ, nhà cửa, đường sá xung quanh tự nó không phân chia thành tốt xấu. Chỉ khi hướng nhà lập khí thì những thứ xung quanh mới trở thành hung hay cát với căn nhà đó mà thôi. Chỉ nhìn cảnh xây nhà mà quên đi tọa hướng là sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Ví như: Phía trước có dòng sông dài chảy ngang, hai nhà cùng xây một lúc, liền kề với nhau nhưng lệch nhau vài độ. Kết quả là nhà này thì được hưởng phúc phát tài, nhà kia thì bất hạnh phá sản, nhà này thì nhân đinh hưng vượng, nhà kia lại thui chột giống nòi. Tất cả đều do hướng mà ra cả. Nhắc lại, hướng phải đúng từng từng độ, đồng nghĩa với việc đúng đến từng cm.

Khóa học Huyền Không Phi Tinh – Vận 9

Như trên đã đã nói, vận 9 trong phong thủy lấy tọa hướng làm trụ cột tinh bàn. Cửa chính và cổng chính là yếu tố quan trọng thứ hai sau hướng. Nếu hướng vượng mà cửa vượng thì phúc khí tràn ngập lâu dài. Nếu hướng vượng mà cửa suy thì cũng được khấm khá. Nếu hướng suy mà cửa vượng thì có thể đạt mức trung bình. Nếu cả hướng và cửa đều suy thì gia đình khuynh bại, không thể nào cứu chữa. Vì thế, cửa và cổng có vai trò bổ trợ rất lớn cho hướng. Có điều, vị trí của cổng và cửa mở ở chỗ nào lại là vấn đề rất khó. Nó phải được tính từ tâm nhà tính ra, chính xác đến từ độ, cụ thể đến từng centimet, chứ không phải mở cổng tùy hứng, phúc chưa tới thì họa đã kề. Ví dụ: Nhà tọa Quý hướng Đinh 195 độ xây năm 2010, đây là nhà phát tài nhưng nếu cổng mở ở chính khôn 225 độ thì phạm phải hoàng tuyền, gia chủ sẽ ốm đau què quặt, thậm chí bỏ mạng khi tuổi đời còn thanh xuân. Hay vẫn chính căn nhà đó nhưng sát ngay phía trước bị nhà khác cao lớn chèn mất khí thế thì không thể phát tài, thậm chí bị o bế, lúc này nếu mở thêm một cổng phụ ở Tỵ 150 độ, thì có thể lấy sao suy để cứu sao vượng, vẫn có thể đạt được phú quý.

Không chỉ tọa hướng, vị trí cổng cửa mà hình dáng của căn nhà cũng nên vuông vắn, hạn chế thò thụt. Mỗi cung trong nhà có liên quan đến một nhóm đối tượng nhân sự khác nhau. Ví như: Cung Càn quản về cha, ông, người trụ cột. Cung Chấn quản về trai trưởng, người kế vị. Cung Ly quản về thứ nữ, nhân viên trẻ. Cung Khôn quản về bà, mẹ, người quán xuyến hậu phương. Cung Khảm quản về thứ nam, người làm trẻ trong đơn vị. Cung Cấn quản về út nam, thế hệ hậu sinh. Cung Tốn quản về trưởng nữ, trưởng phòng. Cung Đoài quản về út nữ. Điều này có tính chất nguyên tắc chung chứ không riêng gì vận 9 trong phong thủy”.

Trên đây là một đoạn trong phần Kiến thức căn bản của bộ sách HUYỀN KHÔNG PHI TINH VẬN 9 ĐỒ GIẢI của nhà phong thủy Nguyễn Hoàng. Đây là bộ sách khai mở vận 9 cho mọi nhà, được viết trên tinh thần phong thủy “quốc dân’, tức là đã bình dân hóa các thuật ngữ phức tạp nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu cho những người không chuyên.

Bộ sách HUYỀN KHÔNG PHI TINH VẬN 9 ĐỒ GIẢI không chỉ trang bị những kiến thức cơ bản nhất mà còn chỉ dẫn cho bạn đọc biết cách xác định đúng hướng căn nhà của mình. Từ đó, một hệ thống luận giải chi tiết bốn phương tám hướng và vận trình xuống lên, lành dữ trong 20 năm tới, tương ứng với căn nhà của bạn. Hơn nữa, khi đọc xong, gia chủ sẽ mường tượng được tương lai gia trạch của mình, hiểu được phần nào nguyên nhân và hình dung ra phương án làm sao để điều chỉnh cho được cát khí. Bộ sách cũng chỉ rõ để đạt được bình an, thịnh vượng cho giai đoạn 2024 – 2043 thì gia chủ nên sửa những hạng mục nào về cổng, cửa, bếp núc, bàn thờ, giường ngủ… để có thể đắc phúc đắc tài trọn vẹn ở vận 9 trong phong thủy. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

 

Chuyên gia Phong thủy Nguyễn Hoàng là một trong những thầy dạy phong thủy tốt nhất Việt Nam, được biết đến như một Giảng sư đặc biệt, có khả năng biến những thuật ngữ phức tạp của cổ thư thành những khái niệm đơn giản trong đời sống. Chính vì vậy, chương trình “Phổ cập phong thủy vì cộng đồng” do Thầy khởi xướng đã được đón nhận rộng rãi thông qua các bài giảng online, các buổi tọa đàm trực tiếp và trên internet. Thầy là người tiên phong và có nhiều khóa học online nhất Việt Nam trên các nền tảng đào tạo trực tuyến về phong thủy. Vì vậy hàng vạn người học phong thủy, dịch lý, bát tự được thầy hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao, ai chưa biết gì cũng có thể học được, đã trưởng thành và đóng góp cho cộng đồng nhiều giá trị ý nghĩa.

Đăng ký kênh Youtube Phong Thủy Nguyễn Hoàng Để theo dõi các video mới nhất

One thought on “Vận 9 trong phong thủy huyền không phi tinh: sự thành bại của mỗi nhà giai đoạn 2024 – 2043

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *